VDO Pensioen biedt u de oplossing

  • Wij verzorgen voor accountants en fiscalisten de volledige pensioenadvisering, berekeningen en overeenkomsten voor uw cliënten.
  • Voor advocaten en notarissen verzorgen wij de advisering, berekeningen en overeenkomsten inzake bedrijfvoortzetting en -overname, echtscheiding, nabestaanden voorzieningen
  • Wij bieden u ondersteuning en maatwerk afgestemd op uw wensen.
  • Wij voeren ons adviseringstraject uit conform de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten 2e pijler pensioenadvisering.
  • Wij vormen een verlengstuk voor uw organisatie.
  • Wij ondersteunen en ontzorgen u door onze kennisborging zodat u een compleet pakket aan dienstverlening optimaal kunt aanbieden.
  • Wij zijn volledig onafhankelijk en werken op declaratie- en fee basis.
  • Wij dragen bij aan een hogere en bredere omzetstroom binnen uw organisatie. Uw organisatie is hierdoor in staat een volledig dienstenpakket te blijven bieden.
  • Wij werken met een door de AFM gecontroleerd inventarisatie- en adviesmodellen.

Diensten voor accountants, fiscalisten, advocaten en notarissen