Waarom VDO Pensioen

VDO Pensioen is gespecialiseerd in pensioenadvisering voor Ondernemingen en Ondernemers. Sinds 2012 verzorgen wij voor ondernemingen binnen het Midden- en Kleinbedrijf de advisering, het beheer en de begeleiding van de collectieve pensioenregeling ten behoeve van de werknemers. Daarbij verzorgen wij ook de advisering voor Ondernemingsraden en Personeelsvertegenwoordiging inzake wijzigingen en verlengingen van collectieve pensioenregelingen.

Als zodanig verzorgen wij ook de communicatie richting werknemers conform de Wet Pensioencommunicatie. Daarnaast verzorgen wij voor Directeur Groot Aandeelhouder en IB-ondernemers de advisering en begeleiding voor de opbouw van de oudedagvoorziening. Dit kan zijn in de vorm van een verzekerde pensioenregeling, lijfrente, opbouw van vermogen binnen de BV of in privé Box III. Ook verzorgen wij de berekeningen en advisering voor Pensioenverevening bij Echtscheiding, en conversies van pensioenrechten.

Onze relaties zijn

Ons werkgebied is landelijk. Veel van onze relaties zijn gevestigd in de Betuwe en de regio Arnhem, Nijmegen, Ede, Veenendaal en Zuid Veluwe.

Onze dienstverlening is volledig onafhankelijk, wij zijn niet gebonden aan enige verzekeraar of pensioenuitvoerder. Uiteraard beschikken wij over de WFT-vergunning Pensioenadvisering. Kijk op ons overzicht van diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.

VDO Pensioen is een zusteronderneming van Van der Oord Specialist Zakelijke Verzekeringen.