Overzicht >> Adviespraktijk >> Over VDO Pensioen

Over VDO Pensioen

VDO Pensioen gevestigd in Andelst aan de A15 is een gespecialiseerd pensioenadvies organisatie voor accountants en fiscalisten.

Strenger wordende eisen en de wijzigingen in wet- en regelgeving maken het voor een groot aantal accountants en fiscalisten steeds lastiger een volledig en goed onderbouwd pensioenadvies te verzorgen voor Ondernemingen, Directeur Grootaandeelhouders en IB-ondernemers.

Per 1 Januari 2013 komt er een vergunningsplicht voor pensioenadvisering voor de volledige adviesmarkt.

Kantoren die minder frequent met pensioenvraagstukken en advisering te maken hebben of willen hebben zullen een keuze moeten maken hoe om te gaan met deze ingrijpende wijzigingen.

VDO PENSIOEN BIEDT U DE OPLOSSING

Wij verzorgen voor accountants en fiscalisten de volledige pensioenadvisering, berekeningen en overeenkomsten voor uw cliënten;

Voor Advocaten en Notarissen verzorgen wij de advisering, berekeningen en overeenkomsten inzake bedrijfvoortzetting en –overname, echtscheiding, nabestaanden voorzieningen; Directeur Grootaandeelhouders, Ondernemingen, IB ondernemers en Ondernemingsraden.

Wij bieden u ondersteuning en maatwerk afgestemd op uw wensen.

Wij voeren ons adviseringstraject uit conform de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten 2e pijler pensioenadvisering.

Wij werken met een door de AFM gecontroleerd inventarisatie- en adviesmodel.

Wij zijn volledig onafhankelijk en werken op declaratie- en fee basis.

Wij vormen een verlengstuk voor uw organisatie.

Wij ondersteunen en ontzorgen u door onze kennisborging zodat u een compleet pakket aan dienstverlening optimaal kunt aanbieden.

Wij dragen bij aan een hogere en bredere omzetstroom binnen uw organisatie. Uw organisatie is hierdoor in staat een volledig dienstenpakket te blijven bieden.

 

VDO Pensioen Doen waar we goed in zijn